Contact


‘Wish a Dish’ heeft haar activiteiten opgeschort i.v.m. andere werkzaamheden.  U kunt natuurlijk inlichtingen inwinnen aangaande de verschillende taarten, cupcakes, bonbons en benodigdheden, indien u deze zelf wilt vervaardigen. Ook staat het u vrij de afbeeldingen op deze site te gebruiken ter inspiratie voor uw eigen creaties.